Strona główna

Dodatkowe środki na działalność Klubu Senior+ w Piławie Dolnej

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-06-18

Dodatkowe środki na działalność Klubu Senior+ w Piławie Dolnej

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów pozyskała 60 000 zł na funkcjonowanie Klubu Senior+ w Piławie Dolnej. Dodatkowe środki pozwolą stworzyć jeszcze lepsze warunki do aktywizacji, integracji i wsparcia osób starszych, a także zwiększą aktywność seniorów w środowisku lokalnym oraz umożliwią klubowiczom poszerzanie swoich zainteresowań.

17 czerwca 2020 r. Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski podpisał z Wojewodą Dolnośląskim umowę na dofinansowanie zadania. Będzie ono realizowane w ramach Programu Wieloletniego "Senior"+ na lata 2015-2020 - Edycja 2020, moduł II - "Zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+".

Dzięki pozyskanym środkom zrealizujemy przedsięwzięcia, które umożliwią uczestnikom Klubu Seniora skorzystanie z różnorodnych ofert prozdrowotnych, kulturalnych czy rekreacyjnych.

Wśród zajęć prowadzonych w Klubie Senior+ w Piławie Dolnej są m.in. zajęcia ruchowe oraz spotkania z rehabilitantem. Zaplanowane są ponadto wyjazdy na basen, do kina i teatru. Cykliczne warsztaty z różnego typu specjalistami, takimi jak diabetolog czy psycholog zapewnią seniorom pomoc w przezwyciężaniu różnych trudnych sytuacji w ich codziennym życiu. Członkowie klubu będą mieli również możliwość uczestniczenia w warsztatach kulinarnych i ogrodniczo-florystycznych.

Dodatkowe środki na działalność Klubu Senior+ w Piławie DolnejDodatkowe środki na działalność Klubu Senior+ w Piławie Dolnej
powrót do poprzedniej strony