AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-09-10

Dbajmy o czystość dróg

aktualności Gmina Dzierżoniów

Jesień to czas, kiedy rolnicy wywożą z pól płody rolne i uprawiają je pod zasiew. Pojazdy używane w polu bardzo często pozostawiają za sobą niebezpieczne warstwy błota, które naniesione na jezdnię stanowią duże niebezpieczeństwo dla innych użytkowników drogi. W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, apelujemy do rolników prowadzących prace polowe na terenie gminy Dzierżoniów o niezaśmiecanie nawierzchni dróg.

Warto również pamiętać, że zgodnie z kodeksem wykroczeń za zaśmiecanie drogi, które może powodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienia w ruchu drogowym, przewidziana jest kara grzywny.

Dbajmy o czystość drógDbajmy o czystość drógDbajmy o czystość drógDbajmy o czystość dróg
powrót do poprzedniej strony