Strona główna

Cyrkowy projekt Stowarzyszenia "Uciechów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-12-12

Cyrkowy projekt Stowarzyszenia "Uciechów - Moja Wieś"

aktualności Gmina Dzierżoniów

"Zabawa i uśmiech lekarstwem na nudę" to międzypokoleniowy projekt edukacyjno-artystyczny, który Stowarzyszenie "Uciechów-Moja Wieś" zrealizowało w partnerstwie ze stowarzyszeniem "Wzgórza Kiełczyńskie" i Szkołą Podstawową w Tuszynie. Zadanie zostało dofinansowane ze środków unijnych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Ślężanie". Całkowita wartość projektu to ponad 16 tys. zł.

W przedsięwzięciu wzięło udział 63 uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie oraz 24 seniorów. Jednym z założeń projektu było rozwinięcie wśród uczestników umiejętności kuglarskich, które mają nieoceniony wpływ nie tylko na sprawność fizyczną, ale także na wzmocnienie koncentracji i uwagi. Pozytywnie oddziałują na pobudzenie wyobraźni, poczucie rytmu, równowagi. Poszerzają też pole widzenia, co ma znaczenie w nauce szybkiego czytania, logicznym myśleniu oraz w rozwijaniu zdolności matematycznych.

Pierwsze działania projektowe - warsztaty bańkowo-balonowe - odbyły się 13 czerwca 2019 r. Podczas spotkania, które prowadził instruktor, wszyscy uczestnicy świetnie się bawili, wykonując niezwykłe balonowe konstrukcje. Następnie w parku szkolnym uczyli się robić ogromne wielobarwne bańki.

Kolejnym etapem były 4 cykliczne warsztaty kuglarskie, które odbyły się 19 i 26 września oraz 10 i 24 października. Wykorzystywano podczas nich zakupione specjalnie w tym celu rekwizyty, m.in. maczugi do żonglowania, talerze cyrkowe, obręcze żonglerskie czy chusty do żonglowania. Zajęcia prowadzili wykwalifikowani instruktorzy.

Dzieci bardzo chętnie brały udział w warsztatach. Widać było, że sprawiają im one dużą radość. Już po czterech spotkaniach większość z nich opanowała sztukę żonglerki. Swoim entuzjazmem zarazili wielu kolegów, którzy również próbowali trudnej sztuki kuglarskiej.

Kolejnym przedsięwzięciem projektu był międzypokoleniowy wyjazd do Wrocławia na widowisko teatralne z elementami sztuki cyrkowej pt. "Miasto, którego nie ma". W wyjeździe, który odbył się 12 listopada, brało udział 47 osób.

Z kolei 25 listopada młodzi uczestnicy projektu dowiedzieli się, jak używać surowców wtórnych do tworzenia rekwizytów oraz elementów strojów, które można wykorzystać podczas przedstawień. Z gazet wykonali ekologiczne nakrycia głowy, a z metalowych puszek i kamyczków - instrumenty perkusyjne.

Projekt podsumowano 29 listopada w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła w Tuszynie. W uroczystości wzięli udział uczniowie, przedszkolaki, seniorzy uczestniczący w projekcie, a także przedstawicielki Szkolnej Rady Rodziców oraz zaproszeni goście. W trakcie jedynego w swoim rodzaju wydarzenia uczestnicy warsztatów popisali się nabytymi umiejętnościami cyrkowymi.

Najważniejszym punktem programu był występ kuglarski. Wśród uczestników zapanowała atmosfera radości i beztroskiej zabawy. Na zakończenie stworzono wielopokoleniową orkiestrę, a podczas jej występu wykorzystane zostały ekologiczne rekwizyty. Wszyscy uczestnicy warsztatów kuglarskich otrzymali w nagrodę talerz cyrkowy z tyczką i piłki Rusałki.

Przedsięwzięcie okazało się doskonałym przykładem efektywnej współpracy różnych podmiotów działających na rzecz lokalnej społeczności. Szkoła w Tuszynie, jako partner projektu, zapewniła opiekę nad uczniami w trakcie warsztatów oraz wycieczki, a także udostępniła pomieszczenia. Członkowie "Wzgórz Kiełczyńskich" pomagali natomiast przy organizacji działań projektowych.

Zadanie sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia "Ślężanie - Lokalna Grupa Działania" pn.: "Realizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i artystycznych dla mieszkańców obszaru LSR"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa Inwestująca w obszary wiejskie.

Cyrkowy projekt Stowarzyszenia Uciechów - Moja WieśCyrkowy projekt Stowarzyszenia Uciechów - Moja WieśCyrkowy projekt Stowarzyszenia Uciechów - Moja WieśCyrkowy projekt Stowarzyszenia Uciechów - Moja WieśCyrkowy projekt Stowarzyszenia Uciechów - Moja WieśCyrkowy projekt Stowarzyszenia Uciechów - Moja WieśCyrkowy projekt Stowarzyszenia Uciechów - Moja WieśCyrkowy projekt Stowarzyszenia Uciechów - Moja WieśCyrkowy projekt Stowarzyszenia Uciechów - Moja WieśCyrkowy projekt Stowarzyszenia Uciechów - Moja WieśCyrkowy projekt Stowarzyszenia Uciechów - Moja WieśCyrkowy projekt Stowarzyszenia Uciechów - Moja WieśCyrkowy projekt Stowarzyszenia Uciechów - Moja WieśCyrkowy projekt Stowarzyszenia Uciechów - Moja WieśCyrkowy projekt Stowarzyszenia Uciechów - Moja WieśCyrkowy projekt Stowarzyszenia Uciechów - Moja WieśCyrkowy projekt Stowarzyszenia Uciechów - Moja WieśCyrkowy projekt Stowarzyszenia Uciechów - Moja Wieś
powrót do poprzedniej strony