Strona główna

Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowiźnie i modernizacja przepompowni wody w Dobrocinie

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-01-30

Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowiźnie i modernizacja przepompowni wody w Dobrocinie

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów, poprzez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, będzie inwestorem zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowiźnie - część I i modernizacja przepompowni wody w Dobrocinie". Zadanie zostanie zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony 9 września 2019 r. Z kolei 22 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy. Nasz projekt znalazł się na 6 pozycji (z 59 znajdujących się na liście: Uchwała nr 1656/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego).

logo PROW

Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem dwa zadania: "Budowę kanalizacji sanitarnej w Nowiźnie - część I" oraz "Modernizację przepompowni wody w Dobrocinie".

Celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępności usług publicznych w postaci usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, poprzez wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej (odprowadzającej ścieki bytowe) w układzie grawitacyjno-ciśnieniowym w m. Nowizna z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie. Trzon wybudowanej sieci będzie podstawą do jej dalszej rozbudowy w kolejnych etapach.

Modernizacja przepompowni wody w Dobrocinie polegała będzie na wykonaniu dwustopniowego układu tłoczenia wody.

Planowany termin zakończenia zadania to IV kwartał 2021 roku.

Łączna wartość projektu to prawie 4 mln zł, natomiast poziom dofinansowania wynosi 63,63%.

powrót do poprzedniej strony