AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2023-11-08

Bezpłatne szkolenie dla NGO

aktualności Gmina Dzierżoniów

Serdecznie zapraszamy członków organizacji pozarządowych z terenu gminy Dzierżoniów na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 22 listopada 2023 r. w godzinach od 14:00 do 16:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38, II piętro, pok. 213.

Tematyka szkolenia:

  1. Jak zapisy statutu organizacji wpływają na możliwość działania organizacji i pozwalają uniknąć opodatkowania działalności statutowej.
  2. Prowadzenie dokumentacji w organizacji. Praca zarządu i komisji rewizyjnej (w stowarzyszeniach).
  3. Co to jest działalność odpłatna pożytku publicznego? Kto ją może prowadzić, kiedy i w jakim zakresie?
  4. Formy reprezentacji w organizacjach. Wyjątek dotyczący reprezentacji w stowarzyszeniach.
  5. Jak prawidłowo zawierać i rozliczać umowy-zlecenia? Kiedy można stosować umowy o dzieło?
  6. Jak uniknąć zagrożeń wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?
  7. Ważny obowiązek kiedy pracujemy z osobami niepełnoletnimi.

Szkolenie poprowadzi przedstawiciel Fundacji "Merkury".

Osoby chętne do skorzystania z oferty szkoleniowej zapraszamy do zapisów w Starostwie Powiatowym - Tel.74 832 52 29 lub e-mail: so@pow.dzierzoniow.pl do dnia 21.11.2023 r.

powrót do poprzedniej strony