AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-05-31

"Aktywna tablica" w Tuszynie

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów w ramach rządowego programu "Aktywna tablica" pozyskała dotację w wysokości 13833,92 zł na zakup 2 tablic interaktywnych z projektorem ultra ogniskowym dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie.

Sprzęt wzbogaci wyposażenie szkoły i będzie służył rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych.

Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% wkładu własnego organów prowadzących szkołę. W przypadku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie wkładem własnym są zakupione już 2 projektory oraz zainstalowany szerokopasmowy dostęp do Internetu.

Pozyskane w ramach programu środki na zakup pomocy dydaktycznych pozwolą na zmianę sposobu nauczania i uczenia się przedmiotów ogólnokształcących oraz umożliwią rozwijanie kompetencji uczniów przygotowując ich do życia w społeczeństwie informacyjnym. Placówka wyposażona w zakupiony sprzęt będzie realizować założenia nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego określonej w rozporządzenie MEN z wykorzystaniem TIK. Rozpocznie również proces zmian polegający na tworzeniu i wprowadzeniu do praktycznego działania określonych standardów - innowacji pedagogicznych i projektów edukacyjnych wypracowanych przez nauczycieli i uczniów w trakcie realizacji programu.

powrót do poprzedniej strony