AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2010-04-07

Konkurs ofert LGD Ślężanie

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zapraszamy stowarzyszenia, przedsiębiorców oraz rolników do składania wniosków do LGD "Slężanie" o dofinansowanie projektów za pośrednictwem Stowarzyszenia "Ślężanie - Lokalna Grupa Działania". Termin naboru wniosków potrwa od 31.03.2010r. do 29.04.2010r.

Stowarzyszanie "Ślężanie - Lokalna Grupa Działania" - informuje o możliwości składania za pośrednictwem LGD - ŚLĘŻANIE wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, na operacje:

  1. Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. "Małych projektów" Termin składania wniosków : od 31 marca do 29 kwietnia 2010r. do godziny 15:00. Limit dostępnych środków - 168.000zł
  2. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" Termin składania wniosków: od 31 marca do 29 kwietnia 2010r. do godziny 15:00. Limit dostępnych środków - 90.000zł
  3. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" Termin składania wniosków: od 31 marca do 29 kwietnia 2010r. do godziny 15:00. Limit dostępnych środków - 200.000zł

Miejsce składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia "Ślężanie -Lokalna Grupa Działania", ul. Kościuszki 2/4, 55-050 Sobótka, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są na stronie internetowej LGD - www.sleza.pl- Stowarzyszenie "Ślężanie - Lokalna Grupa Działania" - Leader, oraz w biurze LGD, a także na stronie internetowej Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl. oraz w zakresie zadań wymienionych w punktach 2 i 3 na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

powrót do poprzedniej strony