Strona główna

Gmina Dzierżoniów bogatsza o blisko 1 mln
ze środków UE!

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2010-03-05

Gmina Dzierżoniów bogatsza o blisko 1 mln
ze środków UE!

aktualności Gmina Dzierżoniów

Umowa podpisana – będą oczyszczalnie. W dniu wczorajszym we Wrocławiu podpisana została umowa pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Stanisława Longawę i Bogusława Wijatyka Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich a Gminą Dzierżoniów reprezentowaną przez Wójta Marka Chmielewskiego.

Podpisanie umowy pozwoli na realizację operacji: Budowa kanalizacji zagrodowej na terenie Gminy Dzierżoniów, w wyniku której, poprawie ulegną warunki życia mieszkańców z tych terenów naszej gminy, które nie są objęte siecią kanalizacji zbiorczej. Przyczyni się to, do ograniczenia ilości odprowadzanych nieoczyszczonych ścieków komunalnych do wód i gruntu.

Prace prowadzone będą w dwóch etapach w okresie 2010-2011 Wartość całego przedsięwzięcia zamyka się kwotą 1.444.370,76 zł z czego 886 287 zł to środki pozyskane z Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Realizacja I etapu, która rozpocznie się pod koniec II kwartału 2010 r. obejmie budowę 36 oczyszczalni w miejscowościach: Nowizna, Ostroszowice, Owiesno, Mościsko, Józefówek, Jodłownik.

Etap II to kolejne 42 oczyszczalnie w miejscowościach: Piława Dolna, Dobrocin, Roztocznik, Marianówek

powrót do poprzedniej strony