AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2010-03-04

Rozpoczęcie prac Komisji Konkursowej

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że w dniu 5 marca 2010 r. o godzinie 8:30 w Sali Narad Urzędu Gminy nastąpi otwarcie ofert złożonych w I etapie konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Dzierżoniów na rok 2010.

3 marca upłynął termin składania ofert dotyczących :

  1. Krzewienia kultury fizycznej wśród, dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Dzierżoniów.
  2. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
  3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.

Na realizację powyższych zadań priorytetowych wpłynęło ogółem 18 ofert . Termin składania ofert na realizację zadań w II etapie konkursu mija 31 marca i dotyczy:

  1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  2. Ochrona i promocja zdrowia, w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.
  3. Dofinansowanie wkładu własnego przy realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich.

Organizacjom biorącym udział w Konkursie dziękujemy za zaangażowanie i życzymy powodzenia.

powrót do poprzedniej strony