AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2010-02-09

Rewitalizacja bibliotek

aktualności Gmina Dzierżoniów

Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów z/s w Mościsku w ramach realizacji Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Infrastruktura Bibliotek" wykonała w 2009 roku zadanie pod nazwą "Modernizacja budynku i zakup wyposażenia dla Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów z/s w Mościsku"

W ramach tego zadania w siedzibie biblioteki głównej zakupiono 12 regałów na książki, stolik i dwa krzesełka dla najmłodszych dzieci (kącik dziecięcy). Ponadto zakupiono urządzenie wielofunkcyjne oraz aparat cyfrowy Nikon.

Filia nr 1 Publiczno - Szkolnej Biblioteki w Ostroszowicach wzbogaciła się o 5 nowych pomieszczeń Z. Sz-P. niewykorzystywanych do celów dydaktycznych. Przeprowadzono w nich gruntowny remont w celu adaptacji na siedzibę filii biblioteki. Wykonano projekt adaptacji oraz projekt budowlany wejścia zewnętrznego do lokalu. Adaptacja polegała na całkowitej wymianie instalacji elektrycznej (wymiany dokonał bezpłatnie elektryk zatrudniony w U.G. w Dzierżoniowie), wymieniono cała instalację wodno-kanalizacyjną i c.o. w obrębie tych pomieszczeń. Utworzono toalety dla potrzeb czytelników. Wymieniono całą stolarkę okienną i zamontowano drzwi zewnętrzne.

Rozebrano ściany działowe i zamurowano wcześniejsze wejścia tak, iż obecnie lokal stanowi jedną całość (z wyłączeniem toalet), który posiada dwa wejścia jedno zewnętrzne a drugie wewnętrzne na teren szkoły. Wymieniono podłogę tak, aby była dostosowana dla potrzeb i bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych. Położono nowe tynki i pomalowano całość. Zakupiono 16 regałów na książki, biurko oraz szafę. W miesiącach luty - marzec cały księgozbiór zostanie przeniesiony do nowej siedziby.

W filii nr 2 w Uciechowie wymieniono całą stolarkę okienną, zakupiono 9 regałów na książki, biurko i przygotowano 2 stanowiska komputerowe dla czytelników.

W Filii nr 4 Publiczno-Szkolnej Biblioteki w Piławie Dolnej przeprowadzono remont polegający na usunięciu istniejącej a nieużywanej instalacji c.o., wymieniono wykładzinę podłogową PCV, pomalowano całe pomieszczenie oraz wykonano daszek nad wejściem wewnętrznym do klatki. Wymieniono drzwi wewnętrzne wejściowe, zamontowano żaluzje pionowe w oknach. Zakupiono 32 regały na książki, biurko, szafę i przygotowano 2 stanowiska komputerowe dla czytelników .

W filii nr 5 w Owieśnie wymieniono całą stolarkę okienną i drzwi wewnętrzne wejściowe, zakupiono 7 regałów na książki, 2 stoliki i przygotowano 2 stanowiska komputerowe dla czytelników .

Koszt całego zadania zamknął się kwotą 138 588zł z czego 90.000 zł to dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 30.000 zł to dotacja celowa Gminy Dzierżoniów a pozostała kwota to środki własne biblioteki.

powrót do poprzedniej strony