Strona główna

Roboty publiczne w Gminie Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2010-01-29

Roboty publiczne w Gminie Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Na terenie Gminy Dzierżoniów w roku 2010 organizowane będą roboty publiczne. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy o zatrudnienie w ramach robót publicznych mogą ubiegać się następujące grupy bezrobotnych:

  1. długotrwale bezrobotni
  2. bezrobotni powyżej 50 roku życia
  3. bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej 1 dziecko do 7 roku życia

Preferowane będą osoby zamieszkałe na terenie Gminy Dzierżoniów.

Podania o przyjęcie do pracy powinny zawierać datę i miejsce urodzenia oraz uzasadnienie. Podania należy składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta pok. nr 122 Urzędu Gminy w Dzierżoniowie, ul.Piastowska 1 w terminie do 23.02.2010r.

Uzasadnienie powinno zawierać informacje o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach oraz sytuacji rodzinnej i materialnej. Na podaniu należy podać numer telefonu kontaktowego.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 74/832 56 84 lub 74/832 56 86.

Wójt Gminy Dzierżoniów
Marek Chmielewski

powrót do poprzedniej strony