AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2010-01-19

Posiedzenie Rady LGD ŚLĘŻANIE

aktualności Gmina Dzierżoniów

W poniedziałek 18.01.2010 w sali narad Urzędu Gminy Dzierżoniów odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania ŚLĘŻANIE. Posiedzenie prowadziła Jolanta Zarzeka - Zastępca Wójta Gminy Dzierżoniów - pełniąca funkcję Przewodniczącej Rady.

Głównym tematem obrad było zatwierdzenie list rankingowych wniosków o dofinansowanie operacji zgłoszonych do działań "Odnowa i rozwój wsi" i "Małe Projekty". Ich realizacja planowana jest w ramach programu "Lider" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Wśród wniosków zatwierdzonych przez Radę, znalazły się dwa - zgłoszone przez Gminę Dzierżoniów: pierwszy z nich pn. "Dożynki - najważniejsza impreza kulturalna Gminy Dzierżoniów" oraz drugi - "Przebudowa Domku Myśliwskiego w Jodłowniku w celu utworzenia bazy turystyki aktywnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - I etap."

Kolejnym krokiem po zatwierdzeniu list, będzie przekazanie zatwierdzonych wniosków do oceny przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Następny nabór wniosków przewidziany jest jeszcze w I kwartale br.


powrót do poprzedniej strony