AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2010-01-06

Wybory Sołtysa wsi Owiesno

aktualności Gmina Dzierżoniów

W związku ze złożoną rezygnacją z pełnienia funkcji Sołtysa wsi Owiesno przez pana Stanisława Gładysza oraz § 14 Statutu Sołectwa, informujemy mieszkańców wsi Owiesno, że w dniu 11 stycznia 2010 r. o godzinie 18:00 w Sali Wiejskiej - Owiesno 88 odbędzie się zebranie wiejskie.

Tematy zebrania:

  1. Wybory Sołtysa wsi Owiesno,
  2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki 358/4 położonej w miejscowości Owiesno (część gruntu pod bramą zabytkową)
  3. Sprawy różne.

W przypadku nie spełnienia wymogu statutowego (brak 1/10 uprawnionych) ustala się drugi termin zebrania wiejskiego na godzinę 18:30 w dniu 11 stycznia 2010 r.

powrót do poprzedniej strony