AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-12-28

Sesja Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

22 grudnia 2009r. w Sali wiejskiej w Owieśnie odbyła się XLVI/09 sesja Rady Gminy Dzierżoniów.

W sesji uczestniczyli dyrektorzy szkół prowadzonych przez gminę, księża z terenu gminy, sołtysi, kierownicy referatów Urzędu Gminy oraz Krzysztof Twardak Radny Powiatu Dzierżoniowskiego.

Posiedzenie Rady otworzył Przewodniczący Adam Jan Mak przedstawiając bogaty porządek obrad. Na początku Rada przyjęła informację Wójta Gminy Dzierżoniów z wykonania uchwały Rady Gminy Dzierżoniów o współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2009 r. a radny Rady Powiatu dokonał prezentacji dorobku Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimp” działającego przy Szkole Podstawowej w Piławie Dolnej.

Następnie zostały podjęte uchwały w sprawach :

  • Programu współpracy Gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi w roku 2010,
  • Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010,
  • zmiany uchwały nr XLIII/382/09 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dzierżoniów do zaciągnięcia zobowiązań na realizację projektu „Góry Sowie - dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno-informacyjna,
  • zmian w budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2009,
  • przyjęcia planu pracy Rady Gminy Dzierżoniów na rok 2010,
  • zmiany uchwały Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Dzierżoniów do Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich

Najważniejszą jednak była podjęta jednogłośnie Uchwała w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Dzierżoniów na rok 2010. W części posiedzenia poświęconej sprawom różnym z rąk Wójta Gminy i jego Zastępcy podziękowania za całokształt działalności społecznej otrzymała radna Edyta Mulka - Gonera.

Za pomoc w organizacji konferencji podsumowującej Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska” podziękowania i pamiątkowe patery otrzymali przedstawiciele sołectw. Podziękowania wręczyli radni z Mościska: Edyta Mulka - Gonera i Grzegorz Powązka.

Natomiast po sesji odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne i jasełka przygotowane przez dzieci z Owiesna pod kierunkiem Joanny Pestkowskiej.

Życzenia świąteczno-noworoczne złożył Wójt Marek Chmielewski i Przewodniczący Rady Gminy Adam Jan Mak. Serdecznie dziękujemy paniom:

Serdecznie dziękujemy paniom: Grażynie Bąbie, Agnieszce Klimczak, Annie Klimczak, Barbarze Klimczak, Krystynie Koleśnik, Grażynie Kozioł, Barbarze Pelc, Wandzie Poznańskiej, Annie Starendzie, Urszuli Syndłak za przygotowanie tej pięknej uroczystości i możliwość posmakowania specjałów wigilijnych.

powrót do poprzedniej strony