AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-12-10

Harmonogram pracy komisji

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uprzejmie informuje, że w 2010 r. posiedzenia komisji będą się odbywały w każdą ostatnią środę miesiąca.

 • 27 stycznia
 • 24 lutego
 • 31 marca
 • 28 kwietnia
 • 26 maja
 • 30 czerwiec
 • 28 lipca
 • 25 sierpnia
 • 29 września
 • 27 października
 • 24 listopada
 • 29 grudnia

W związku z powyższym prosi się osoby fizyczne i prawne, ubiegające się o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, aby swoje wnioski składały co najmniej dwa dni przed planowanym posiedzeniem.

Koordynator Gminnego Programu
Przeciwdziałania
Alkoholizmowi i Narkomanii

Dzierżoniów, 08.12.2009 r. Bożena Pompa


powrót do poprzedniej strony