AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-12-09

Konferencja podsumowująca OPS

aktualności Gmina Dzierżoniów

"Krok w przyszłość z Gminą Dzierżoniów" to tytuł projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów, wspólfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. We wtorek 08 grudnia 2009 r. w Pensjonacie Zespołu Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie przy ul. Mickiewicza odbyła się konferencja podsumowująca realizowany projekt połączona z uroczystym zakończeniem projektu trwającego od kwietnia do grudnia 2009 r.

W konferencji wziął udział Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski który uczestnikom projektu wręczył certyfikaty końcowe oraz materiały promujące Gminę Dzierżoniów.

W projekcie uczestniczyło 8 pań, które poprzez udział w projekcie miały możliwość skorzystania ze szkoleń takich jak; skuteczna autoprezentacja, techniki aktywnego poszukiwania pracy, podstawy obsługi komputera. W okresie od września do października panie uczestniczyły również w szkoleniach zawodowych.

Celem projektu było min. nabycie umiejętności skutecznej autoprezentacji, nabycie znajomości metod i narzędzi autoprezentacji i umiejętności ich wykorzystania, zwiększenie samooceny, zwiększenie mobilności zawodowej, poprawa osobistych predyspozycji i kompetencji kluczowych. Biorąc po uwagę pozytywne opinie uczestników projektu o podjętym przez OPS Gminy Dzierżoniów przedsięwzięciu warto wyróżnić wszystkie osoby, dzięki którym został napisany i zrealizowany projekt, a są to Kierownik OPS Elżbieta Rudnicka, Pracownicy Socjalni: Joanna Iwaszkiewicz, Renata Dziewirz, Elżbieta Werner, Piotr Nowak oraz Główna Księgowa OPS Małgorzata Rauch- Markowicz.

powrót do poprzedniej strony