AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-11-30

Jak wykorzystano środki zewnętrzne?

aktualności Gmina Dzierżoniów

Informacje na temat środków zewnętrznych pozyskanych przez powiat dzierżoniowski i gminę wiejską Dzierżoniów otrzymali radni podczas sesji 24 listopada. Sesja odbywała się na wyjeździe – w sali wiejskiej w Ostroszowicach.

W obradach uczestniczyli senator RP Stanisław Jurcewicz oraz radni gminy Dzierżoniów. Na początku swoją gminę zaprezentował wójt Marek Chmielewski, a o inicjatywach mieszkańców wsi gminy Dzierżoniów opowiedziała Jolanta Pindera – moderatorka Odnowy Wsi Dolnośląskiej. W wystąpieniach uzupełniały się dwa wątki – oddolne zaangażowanie mieszkańców i pomoc ze strony gminy. Jak widać taka współpraca przynosi efekty – gmina Dzierżoniów została podwójnym laureatem I edycji konkursu "Piękna Wieś Dolnośląska 2009". W kategorii "Najpiękniejsza wieś" zwyciężyło Mościsko, natomiast w kategorii "Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi" zwyciężyła miejscowość Włóki z projektem "Święto Niezapominajki". Podczas sesji przewodniczący Rady Powiatu Mateusz Cegiełka i starosta Janusz Guzdek złożyli gratulacje mieszkańcom Mościska oraz przedstawicielom Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Jędrzejowie, Włóki, Tuszyn, Kiełczyn. Radni jeszcze dwukrotnie mogli się przekonać o aktywności mieszkańców gminy: podczas sesji Chór Ludowy "Macieje" z Ostroszowic dał żywiołowy występ, a koło gospodyń wiejskich przygotowało smaczny poczęstunek.

W dalszej części spotkania wicestarosta Dariusz Kucharski przedstawił najważniejsze projekty realizowane przez powiat w dzierżoniowski w latach 2008 – 2009. Przy wsparciu środków zewnętrznych - wśród projektów inwestycyjnych (zwanych "twardymi") – przeprowadzono m.in.: termomodernizację budynków powiatowych, remont drogi powiatowej Kołaczów – Roztocznik – Byszów, obecnie trwa modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej, II etap przebudowy ul. Ostroszowickiej w Bielawie oraz modernizacja systemu teleinformatycznego Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, a w ostatnich dniach rozpoczęła się budowa hali sportowej w II LO w Dzierżoniowie wraz z rozbudową i przebudową budynku szkoły. Natomiast w ramach projektów "miękkich" Powiatowy Urząd Pracy przeprowadził aktywizację zawodową osób bezrobotnych, a Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia – osób niepełnosprawnych, szkoły realizowały wymiany międzynarodowe i praktyki zagraniczne dla uczniów, a Starostwo Powiatowe aktywizację społeczną młodzieży. Wicestarosta przypomniał, że efekty w zakresie pozyskiwania środków zagranicznych zostały docenione przez tygodnik samorządowy "Wspólnota", w którym niedawno ukazał się ranking opracowany przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego. Według rankingu w kategorii "wielkość środków zagranicznych w przeliczeniu na jednego mieszkańca" nasz powiat zajął 25. miejsce w kraju, a w kategorii "wielkość środków przeznaczonych na inwestycje wspierane ze środków zagranicznych jako procent całych wydatków majątkowych jednostki samorządowej" miejsce 6. W obu kategoriach powiat dzierżoniowski zajął 1. miejsce wśród powiatów z Dolnego Śląska.

Natomiast o środkach pozyskanych przez gminę Dzierżoniów opowiedział wójt Marek Chmielewski. W 2009 roku gmina pozyskała łącznie 4,6 mln zł na realizację wielu projektów. Co istotne, obejmują one wiele obszarów, takich jak: odnowa wsi, poprawa stanu dróg, zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska, edukacja, pomoc społeczna i informatyzacja urzędu.

Podczas sesji Rada Powiatu podjęła kilka uchwał. Najistotniejsza z nich dotyczyła przystąpienia powiatu dzierżoniowskiego do programu wieloletniego pod nazwą "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia".


powrót do poprzedniej strony