AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-11-12

Impreza ekologiczna w Dobrocinie

aktualności Gmina Dzierżoniów

3 listopada 2009 r. nauczycielki Gminnego Przedszkola Publicznego w Dobrocinie - Wioletta Gadzina i Dorota Macek, w ramach "Kampanii edukacyjno - informacyjnej - nowoczesny system gospodarowania odpadami dla lepszego i czystszego jutra - edycja 2009" zorganizowały spotkanie ekologiczne pod hasłem: "Szanuj przyrodę, dbaj o Ziemię, powietrze i wodę".

W spotkaniu tym uczestniczyły dzieci 6 - letnie z Mościska, Ostroszowic, Piławy Dolnej i Dobrocina. Uczestników spotkania powitała dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piławie Dolnej Pani Małgorzata Lis i życzyła wszystkim miłej zabawy. Dzieci obejrzały przedstawienie "Nad rzeką" w wykonaniu "maluszków" z przedszkola w Dobrocinie. Zgodnie z przesłaniem przedstawienia usunęły z prowizorycznej rzeki śmieci i prawidłowo posegregowały je do właściwych pojemników. Wspólnie uczyły się piosenki "Posprzątajmy świat".

Poprzez różnorodne zagadki poszerzały swoją wiedzę o otaczającym je środowisku przyrodniczym. Wspólnie tworzyły obraz - makietę świata przyjaznego zwierzętom, co uwrażliwiło je na piękno czystej przyrody. Dzieci miło spędziły czas, a przy okazji zaszczepiono w nich postawy ekologiczne. Zwrócono uwagę na współzależności występujące w świecie przyrody i rozbudzano w nich poczucie więzi z przyrodą.

Na zakończenie wspólnej zabawy złożyły przyrzeczenie dbałości o rośliny i zwierzęta oraz cały otaczający świat. Za wykazane umiejętności uczestnicy spotkania otrzymali drobne upominki ufundowane przez Radę Rodziców ZS-P w Piławie Dolnej.

Dyrektor oraz nauczycielki dziękują rodzicom za pomoc w organizacji i przygotowaniu poczęstunku dla dzieci.

powrót do poprzedniej strony