AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-10-22

Kredyty dla poszkodowanych rolników

aktualności Gmina Dzierżoniów

Urząd Gminy Dzierżoniów informuje, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził zgodę na uruchomienie procedury otwarcia preferencyjnej linii kredytowej na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez deszcz nawalny oraz powódź w 2009 roku na terenie Gminy Dzierżoniów.

Procedura ubiegania się o kredyt obrotowy jest następująca:

  1. Pobranie z banku i wypełnienie formularza wniosku o kredyt,
  2. Wypełnienie wniosku o wydanie opinii Wojewody zgodnie z drukiem, który można otrzymać w Urzędzie Gminy Dzierżoniów lub pobrać ze strony internetowej www.duw.pl,
  3. Przekazanie w formie zbiorczej przez gminę wszystkich wniosków kredytowych wraz z wnioskami o wydanie opinii do właściwej terytorialnie Komisji Rejonowej do spraw szacowania i weryfikacji szkód,
  4. Wnioski kredytowe wraz z opiniami Wojewody zostaną dostarczone do gminy,
  5. Rolnik po odebraniu z gminy wniosku i opinii składa w banku współpracującym z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w zakresie stosowania dopłat do oprocentowania kredytów przeznaczonych na likwidację skutków klęsk - komplet dokumentów, zgodnie z regulaminem kredytowania banku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy pok. nr 4 i 5 lub pod numerem telefonu 074/ 8318180.

powrót do poprzedniej strony