AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-09-30

Inwestycje w Roztoczniku i Włókach

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów otrzyma dofinansowanie do dwóch wniosków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 884.389 zł.

W związku z tym wójt gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski oraz dyrektor Biblioteki Publicznej Grzegorz Domagała, w poniedziałek 28 września podpisali umowy o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.

Dofinansowanie dotyczy dwóch projektów, planowanych do realizacji w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Gmina Dzierżoniów otrzyma dofinansowanie w ramach w/w programu na projekt "Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy klubokawiarni w Roztoczniku". Projekt ten, ze względu na swój szczególny charakter, został wybrany jako jeden z dwóch do zaprezentowania na specjalnej konferencji Wicemarszałka Stanisława Longawy. Koszt budowy kompleksu wynosi 660.394,61 zł, a dofinansowanie to 398.306 zł.

Wniosek złożony przez Bibliotekę Publiczną Gminy Dzierżoniów, dotyczył „Budowy sali integracji społecznej we Włókach wraz z zagospodarowaniem terenu. Koszt 992.008,01zł. Planowane dofinansowanie 486.083 zł. Także ten wniosek dostanie dofinansowanie a w jego wyniku powstanie nowoczesna sala służąca mieszkańcom wsi Włóki i okolicznych miejscowości.

powrót do poprzedniej strony