Strona główna

Praca dla specjalisty d/s pozyskiwania funduszy unijnych

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-03-27

Praca dla specjalisty d/s pozyskiwania funduszy unijnych

aktualności Gmina Dzierżoniów

WÓJY GMINY DZIERŻONIÓW OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy unijnych i środków zewnętrznych

1.Do naboru może przystąpić osoba, która:

 • posiada wyższe wykształcenie i co najmniej dwuletni staż pracy na podobnym stanowisku,
 • zna zagadnienia prawa europejskiego,
 • umie sporządzać wnioski o dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych,
 • wie, jak pozyskiwać krajowe i zewnętrzne środki finansowe w ramach funduszy strukturalnych UE oraz innych mechanizmów finansowych.

2.Oferty powinny zawierać:

 • list motywacyjny,
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • dyplom ukończenia studiów,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie i nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania pracy na tym stanowisku,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

3. Mile widziane będą:

 • umiejętność kreatywnego myślenia,
 • komunikatywność,
 • udokumentowany dorobek w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych,
 • znajomość zakresu finansów publicznych,
 • znajomość zakresu zamówień publicznych.
Oferty prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Szkolnej 14 do dnia 30 marca 2007r.

powrót do poprzedniej strony