Strona główna

Gmina wyremontowała dach szkoły w Mościsku

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-09-03

Gmina wyremontowała dach szkoły w Mościsku

aktualności Gmina Dzierżoniów

Projekt "Poprawa warunków nauczania poprzez remont dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mościsku" otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Fundusz Pomocy Rozwojowej.

W sierpniu br., zgodnie z harmonogramem zakończono remont, który kosztował 212.563,85 zł. Na ten cel otrzymaliśmy dotację w wysokości 157.622 zł. W ostatnich latach, przy zaangażowaniu rodziców uczniów i wsparcia finansowego władz gminnych, wykonano liczne prace remontowo, a w roku 2008 dokonano wymiany stolarki okiennej w ilości 29 sztuk (co zmniejszyło koszty ogrzewania), malowano klasy oraz remontowano schody pomiędzy I a II piętrem, wymieniono podłogi w 2 klasach.

Tegoroczna wymiana dachu wraz z dociepleniem pozwoliła na zmniejszenie kosztów ogrzewania nieruchomości. Ponadto w wyniku przeprowadzenia robót remontowych powstała możliwość adaptacji pomieszczeń na III kondygnacji budynku na potrzeby szkoły.

Szkoła zyskała do zagospodarowania 100 m² na pomieszczenia dwóch sal lekcyjnych. Mogą tu także zostać utworzone trzy pokoje, w których planuje się lokalizację gabinetów specjalistycznych tj. gabinet pielęgniarki, gabinet pedagoga oraz gabinet psychologa/logopedy.

Utworzenie klas i gabinetów specjalistycznych znacznie poprawi warunki nauczania, jak i zapewni opiekę medyczną dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mościsku. Uczniowie będą diagnozowani w placówce, a wymagające pomocy specjalisty, będą miały możliwość udziału w zajęciach terapeutycznych. Z pracy specjalistów korzystać będą zarówno uczniowie szkoły podstawowej, jak również wychowankowie gminnego przedszkola mieszczącego się w budynku.

Stworzenie dwóch nowych sal lekcyjnych na III kondygnacji zwolni dwa pomieszczenia na I piętrze. Jedno z nich przeznaczone będzie na świetlicę szkolną.

Dzięki temu remontowi mieszkańcy wsi Nowizna i Mościsko, których dzieci uczęszczają do szkoły podstawowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mościsku, będą mieli zapewnioną opiekę świetlicową nad dziećmi do godzin popołudniowych (po zakończeniu zajęć edukacyjnych).

powrót do poprzedniej strony