Strona główna

Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-03-27

Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy

aktualności Gmina Dzierżoniów

Na szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w szkole i rozwiązywania problemów alkoholowych 3 kwietnia wyjadą do Wrocławia pracownicy z sześciu gminnych placówek oświatowych.

Podczas kilku seminariów poznają między innymi strategie współpracy z gminą, policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami w zakresie przeciwdziałania przemocy w szkole oraz tworzenia lokalnego systemu zintegrowanej pomocy dzieciom z rodzin, w których istnieje problem alkoholizmu. Dyrektorzy i szkolni pedagodzy dowiedzą się również o wytycznych postępowania w sytuacjach związanych ze zjawiskiem przemocy w szkole. Algorytmy współpracy z policją i innymi służbami precyzyjnie wskażą kierunki działań ustalone na podstawie Ustawy o postępowaniu nieletnich.

powrót do poprzedniej strony