Strona główna

Ministerstwo Kultury dofinansuje biblioteki gminy Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-08-26

Ministerstwo Kultury dofinansuje biblioteki gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W sierpniu br. Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów zdobyła kolejne środki zewnętrzne, tym razem z Programu Infrastruktura Bibliotek, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na 691 zgłoszonych wniosków wybrano tylko 77 projektów, wśród których znajduje się wniosek pod nazwą "Modernizacja budynku i zakup wyposażenia dla Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów". Pełen koszt projektu to 120.000 zł, z czego dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniesie 90.000 zł. Pozostałe 30.000 zł to dotacja celowa Gminy Dzierżoniów. Należy tutaj zaznaczyć, że tylko trzy biblioteki z całej Polski otrzymały maksymalną dotacje tj. 90 tysięcy zł.

Zadanie obejmuje zakupienie mebli bibliotecznych (regałów, stolików, krzeseł, biurek itp.) oraz aparatu cyfrowego i drukarki w siedzibie biblioteki głównej w Mościsku. Ponadto doposażone zostaną 4 filie. W filii nr 1 Publiczno – Szkolnej w Ostroszowicach nastąpi przystosowanie lokalu w budynku szkolnym na nową siedzibę poprzez: wymianę podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, utworzenie toalet dla czytelników, zakup mebli bibliotecznych wymiana instalacji elektrycznej. W filii nr 2 w Uciechowie zaplanowano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz zakup mebli bibliotecznych. W filii nr 4 w Piławie Dolnej odbędzie się wymiana stolarki drzwiowej oraz zakup mebli bibliotecznych a w filii nr 5 w Owieśnie – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz zakup mebli bibliotecznych.

powrót do poprzedniej strony