Strona główna

Dofinansowanie wniosków z PROW dla Gminy Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-08-24

Dofinansowanie wniosków z PROW dla Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów otrzyma dofinansowanie do dwóch wniosków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 884.389 zł. W związku z tym wójt gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski wziął udział w konferencji prasowej wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Stanisława Longawy, która odbyła się 18.08.2009r. we Wrocławiu.

Konferencja dotyczyła projektów, planowanych do realizacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Gmina Dzierżoniów została zaproszona ze względu na złożenie wniosku na dofinansowanie w ramach w/w programu na projekt „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy klubokawiarni w Roztoczniku”. Projekt ten, ze względu na swój szczególny charakter, został wybrany jako jeden z dwóch do zaprezentowania na konferencji Wicemarszałka. Koszt budowy kompleksu wynosi 660.394,61 zł, a dofinansowanie to 398.306 zł.

Przedmiotem wniosku o dofinansowanie jest rozbudowa istniejącego kompleksu sportowo-rekreacyjnego o część sportową, tj. budynek zaplecza wraz z infrastrukturą techniczną na potrzeby drużyn piłkarskich, organizacji różnych imprez sportowych i rekreacyjnych, zagospodarowanie terenu obejmujące ogrodzenie kompleksu z montażem piłkochwytów oraz budowę trybun a także budowę zjazdów i ciągów komunikacyjnych w obszarze kompleksu.

Gmina Dzierżoniów, przy bardzo dużym zaangażowaniu mieszkańców wsi Roztocznik, którzy służyli swoją pracą w latach poprzednich na terenie kompleksu wybudowała już boisko do koszykówki natomiast w roku 2009, dzięki pracy społeczności lokalnej, wybudowano boisko do piłki nożnej. Ponadto, w bezpośrednim sąsiedztwie, już trzeci rok funkcjonuje w pełni wyposażony plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców tej miejscowości.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 działanie Odnowa i rozwój wsi gmina Dzierżoniów złożyła w lutym dwa wnioski, drugi poprzez Bibliotekę Publiczną Gminy Dzierżoniów, który dotyczył „Budowy sali integracji społecznej we Włókach wraz z zagospodarowaniem terenu. Koszt 992.008,01zł. Planowane dofinansowanie 486.083 zł. Także ten wniosek dostanie dofinansowanie a w jego wyniku powstanie nowoczesna sala służąca mieszkańcom wsi Włóki i okolicznych miejscowości.

Oba projekty gminy zajęły miejsca w pierwszej dwudziestce listy rankingowej. Do konkursu złożono 206 wniosków, z czego pozytywnie zweryfikowano 180. Zarząd województwa przyznał łączne dofinansowanie w wysokości prawie 60 mln zł na 163 projekty, które znalazły się na zatwierdzonej liście rankingowej.

Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie tych obszarów. Ma umożliwić rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, wspierać działania dotyczące zachowania dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynąć na wzrost ich atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.

powrót do poprzedniej strony