Strona główna

Krok w przyszłość z Gminą Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-07-30

Krok w przyszłość z Gminą Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

To tytuł Projektu realizowanego od 01.04.2009 roku roku na terenie Gminy Dzierżoniów przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie.

W projekcie uczestniczy do 8 pań w wieku od 23 do 44 lat korzystających z pomocy społecznej. Głównym celem projektu jest podnoszenie kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym oraz treningi kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających aktywizację zawodową.

W ramach realizowanego projektu panie już otrzymali wsparcie w postaci bezpłatnych szkoleń pn. "Techniki aktywnego poszukiwania pracy" i "Skuteczna autoprezentacja" - po 24 godziny i "Podstawy obsługi komputera"- 48 godzin. Uczestnikom projektu wsparcia udzielał także doradca zawodowy oraz psycholog. Mieli oni za zadanie określić preferencje zawodowe każdej osoby biorącej udział w projekcie. Kolejnym etapem projektu będą szkolenia zawodowe zakończone egzaminem. Realizacja projektu potrwa do 31.12.2009 roku.

Projekt realizowany jest w ramach działania 7.1 (Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 i finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

powrót do poprzedniej strony