AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-07-30

Komputery dla bibliotek

aktualności Gmina Dzierżoniów

Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów zakwalifikowała się do ogólnopolskiego Programu Rozwoju Bibliotek, realizowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, partnera Fundacji Billa i Melindy Gates.

Przedsięwzięcie, ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program jest realizowany w ramach szerszej inicjatywy "Global Libraries". W wybranych krajach Fundacja Gatesów tworzy partnerstwa w celu zapewnienia obywatelom bezpłatnego dostępu do technologii informacyjnych i komunikacyjnych poprzez sieć bibliotek publicznych. Program Rozwoju Bibliotek jest skierowany w Polsce do bibliotek wraz z ich filiami, w gminach i miastach do 20 tysięcy mieszkańców. Program jest realizowany przez utworzoną w 2008 roku przez PAFW Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI).

Głównym celem Programu jest pomoc bibliotekom na obszarach wiejskich i w małych miastach w przeobrażaniu ich w nowoczesne, wielofunkcyjne centra informacyjne, kulturalne i edukacyjne, animujące także aktywność obywatelska. W szczególności idzie o umożliwienie różnym grupom społecznym spełnianie ich potrzeb i aspiracji poprzez upowszechnianie nowoczesnych narzędzi zdobywania wiedzy i informacji. Istotną częścią Programu Rozwoju Bibliotek będzie wzmacnianie kompetencji i prestiżu zawodowego bibliotekarzy, m.in. poprzez zakrojone na szeroką skalę szkolenia. Dzięki wsparciu jakie otrzyma blisko 3350 bibliotek z ponad tysiąca gmin, dziesiątki tysięcy mieszkańców wsi i małych miast uzyska dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a tym samym będzie mieć szansę na poprawę jakości swojego życia.

W ramach programu od września br. 6 filii Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów wyposażonych zostanie w 2 zestawy komputerów wraz z oprogramowaniem, a siedziba w Mościsku otrzyma laptop i rzutnik multimedialny. Natomiast do czerwca 2010 przeprowadzane będą szkolenia dla pracowników bibliotek. Na uwagę zasługuje fakt, że Biblioteka Gminy Dzierżoniów jest liderem wiodącym, który składał wniosek o dofinansowanie. Partnerami projektu są biblioteki i ich filie z gmin Walim, Stoszowice i Ziębice.

powrót do poprzedniej strony