AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-07-10

Pozyskano środki

aktualności Gmina Dzierżoniów

Przyznano pomoc rozwojową w wysokości 590.476 zł dla Gminy Dzierżoniów.

W marcu 2009 gmina złożyła trzy wnioski na sfinansowanie projektów prorozwojowych w roku 2009 ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Fundusz Pomocy Rozwojowej. W wyniku tego pod koniec czerwca podpisano umowę o dofinansowanie 3 zadań. Pierwsze to "Przebudowa drogi wraz z remontem mostu w jej ciągu, w strefie aktywności gospodarczej w miejscowości Piława Dolna – ul. Stawowej". Pozyskana kwota wynosi 308 203,00 zł, tj. 23,93% wartości zadania (1 288 009 zł). Oprócz pozyskanej kwoty inwestycja dofinansowana będzie ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych – 299 tysięcy oraz Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – ponad 216 tysięcy zł.

Następnym projektem jest "Poprawa warunków nauczania poprzez remont dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mościsku". Pozyskana kwota to 225 000,00 zł tj.

Wsparcie otrzymało także zadanie "Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrocin, Mościsko, Nowizna, Roztocznik, Uciechów". Pozyskana kwota wynosi 57 272 zł tj. 50,00% wartości zadania.

powrót do poprzedniej strony