Strona główna

Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska”

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-07-10

Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska”

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów oraz jej 13 sołectw przystąpiła do Regionalnego Programu „Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim". W ramach tego programu Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił konkurs pn. "Piękna Wieś Dolnośląska".

Do konkursu w kategorii "Najpiękniejsza wieś" została zgłoszona miejscowość Mościsko, której mieszkańcy wykazują się ogromnym zaangażowaniem i realizują wiele działań na rzecz lokalnej społeczności oraz poprawy wizerunku wsi. Natomiast w kategorii "Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi" zgłoszone zostały następujące inicjatywy:

  • Założenie Klubu Seniora "Druga Młodość 50+" - organizator: Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi "Przystań Mościsko",
  • "Święto Niezapominajki" - organizator: "Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Jędrzejowice, Kiełczyn, Tuszyn i Włóki"

Teraz czekamy na wizytę Komisji Konkursowej i mamy nadzieję, że opisane w zgłoszeniach działania na rzecz odnowy wsi zostaną docenione.

Przystąpienie do programu "Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim" daje gminie oraz społecznościom lokalnym możliwość realizacji wielu ciekawych projektów i pomaga zaktywizować mieszkańców do działań na rzecz swojej wsi. W ramach programu podjęto już następujące inicjatywy:

  • 08.07.2009r. Gmina Dzierżoniów złożyła 2 wnioski o dofinansowanie projektów w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi":
    • Zagospodarowanie "Skwerka na rozdrożu" w Dobrocinie
    • Budowa placu zabaw w Myśliszowie,
  • 10-11.07.2009r. przedstawiciele Grup Odnowy Wsi z Mościska, Nowizny, Tuszyna i Książnicy wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez Moderatorów Odnowy Wsi; celem warsztatów jest opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju, która będzie realizowana przez kolejne lata (wcześniej takie warsztaty odbyły się już dla mieszkańców Uciechowa, Roztocznika, Dobrocina i Włók),
  • 10-12.07.2009r. Panie Edyta Mulka-Gonera i Jolanta Pindera- liderki Grup Odnowy Wsi w Mościsku i Piławie Dolnej odbędą szkolenie dla Moderatorów Odnowy Wsi i po zaliczeniu egzaminu będą mogły pomagać innym w procesie tworzenia i realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju,
  • 17-18.07.2009r. przedstawiciele Grup Odnowy Wsi wezmą udział w podróży studyjnej na Opolszczyznę, której celem jest wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania opolskiego programu Odnowy Wsi, Lokalnych Grup Działania, realizacji projektów na obszarach wiejskich oraz zasad współpracy pomiędzy LGD a Grupami Odnowy Wsi.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do działalności na rzecz swoich wsi. Inspiracją niech będą działania opisane w zgłoszeniach do konkursu "Piękna Wieś Dolnośląska"

zobacz szczegóły :

Najpiękniejsza wieś     Druga Młodość 50+     Święto Niezapominajki


"Powiedz mi - zapomnę
Pokaż mi- zapamiętam
Pozwól mi uczestniczyć- zrozumiem
Pozwól mi to zrobić -będę się z tym utożsamiał"

powrót do poprzedniej strony