AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-07-07

Uwaga rolnicy

aktualności Gmina Dzierżoniów

Uwaga rolnicy, których uprawy zostały zniszczone na skutek powodzi lub nadmiernych opadów atmosferycznych.

Poniżej zamieszczamy Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności na gruntach rolnych deklarowanych do płatności bezpośrednich.

KOMUNIKAT

w sprawie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności na gruntach rolnych deklarowanych do płatności bezpośrednich

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że do gruntów rolnych, na których wystąpiły nadzwyczajne okoliczności, (np. gradobicie, nadmierne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, powodzie), które spowodowały niszczenie upraw rolnych, przysługują płatności bezpośrednie.

W przypadku, gdy na zadeklarowanych, we wniosku o przyznanie płatności, działkach rolnych powstały szkody w uprawach, rolnik powinien, w terminie 10 dni od daty ustania tych okoliczności dostarczyć, do kierownika biura powiatowego, dowody potwierdzające wystąpienie okoliczności nadzwyczajnych.

Dowodem potwierdzającym wystąpienie gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, osuwisk ziemi i powodzi jest protokół oszacowania szkód sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce powstania szkody.

Ponadto w piśmie wewnętrznym z dnia 06.07.2009r. ARiMR informuje:

" …Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż komisje powołane przez wojewodów właściwe do wystawienia protokołu oszacowania szkód mogą wystawiać rolnikom wskazany protokół po terminie 10 dni od ustania tych okoliczności, należy umożliwić rolnikom składanie w terminie 10 dni od daty ustania tych okoliczności do biura powiatowego np. odpowiedniego oświadczenia lub informacji o ich wystąpieniu. Po uzyskaniu właściwego dowodu zgodnego z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rolnicy zobowiązani będą dostarczyć taki dokument po upływie 10-dniowego terminu z zachowaniem prawa do uznania takiego przypadku za działanie siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności…"

powrót do poprzedniej strony