AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-03-27

Wygrana w konkurs grantowym

aktualności Gmina Dzierżoniów

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tuszynie wygrała 2 tys. złotych w konkursie grantowym.

Gminna placówka oświatowa może poszczycić się marką „Szkoła z klasą” przyznawaną przez Centrum Edukacji Europejskiej i „Gazetę Wyborczą”. To miano zobowiązuje, więc szkoła nieustannie uczestniczy w różnego rodzaju formach zdrowej rywalizacji. W ramach rozpisanego niedawno konkursu dostanie grant w wysokości 2 tys. złotych na realizację projektu „Przygody Orzełka i Reszki”. Projekt zawiera elementy edukacji matematycznej, ekonomicznej i wychowawczej. Jego nadrzędnym celem jest zdobycie przez dzieci umiejętności radzenia sobie w świecie finansów, wydatków i zakupów. Skierowany do uczniów klasy pierwszej i drugiej projekt ma na celu biegłe opanowanie przez nich prostych operacji matematyczne w zakresie 1-100. Dobór zabaw, ćwiczeń i gier powinien im pomóc w sprawnym i świadomym posługiwaniu się monetami i banknotami. Kiedy dzieci poznają wartość pieniędzy i będą wiedziały co, kiedy lub gdzie kupować, lepiej poradzą sobie we współczesnym świecie. Wszystkie podjęte działania mają pomóc dzieciom w planowaniu wydatków (gdy dysponują określoną sumą pieniędzy), umiejętnym gospodarowaniu oszczędnościami oraz uzmysłowić im, że należy szanować pieniądze. Projekt „Przygody Orzełka i Reszki” będzie realizowany na zajęciach pozalekcyjnych oraz (w możliwie jak największym zakresie) tam, gdzie uczniowie mają możliwość praktycznego zastosowania nabytych wiedzy i umiejętności, czyli w sklepach lub banku. Podsumowaniem projektu ma być wystawa prac i zdjęć zrobionych podczas zajęć oraz własnoręcznie wykonanych rekwizytów. Uczniowie zaprezentują swoim kolegom, nauczycielom i rodzicom scenki humorystyczne przedstawiające sposoby oszczędzania oraz wydawania pieniędzy przez dzieci i dorosłych. Projekt jest realizowany przez Katarzynę Koselska i Gabrielę Dzwolak - nauczycielki ze szkoły podstawowej w Tuszynie.

powrót do poprzedniej strony