AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-06-26

"13-latki świat otworzył przed wami swe bramy, więc Was dzisiaj serdecznie żegnamy"

aktualności Gmina Dzierżoniów

Tym hasłem 19 czerwca 2009 r. uczniów klasy VI pożegnała brać uczniowska Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mościsku.

Akademię końcowo-roczną rozpoczął program artystyczny zaprezentowany przez absolwentów kl. VI, przygotowany pod opieką wychowawcy Agnieszki Gadomskiej. Kolejnym punktem było rozdanie nagród naukowych i sportowych Wójta Gminy Dzierżoniów za wysokie osiągnięcia, wręczane przez Jolantę Zarzekę (z-cę Wójta).

Worek z nagrodami rozwiązał się na dobre... i nagrody za 100% frekwencję ufundowane przez Radnych Gminy Dzierżoniów Edytę Mulkę-Gonera i Grzegorza Powązkę, wręczyła sama fundatorka. Dyrektor placówki Dorota Furtak wręczyła nagrodę w szkolnym konkursie "Na zbiórkę makulatury" – dyplom oraz nagrodę rzeczową (MP4) otrzymała uczennica kl. III Agata Horoszkiewicz (za 188 kg!).

Dyplomy podziękowania "Przyjaciel szkoły" za prace na rzecz szkoły (remonty, festyny, imprezy szkolne itp.) otrzymało ponad 40-ro rodziców. Świadectwa ukończenie nauki z wyróżnieniem i nagrody książkowe wręczali uczniom, dyrektor szkoły oraz wychowawca klasy.

Na zakończenie akademii odczytany został "List do uczniów na zakończenie roku szkolnego" Rzecznika Praw Dziecka Michała Michalaka.

A jutro - Jutro już WAKACJE !!!

powrót do poprzedniej strony