Strona główna

Informatyzacja nowej siedziby Urzędu Gminy na Piastowskiej 1

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-06-25

Informatyzacja nowej siedziby Urzędu Gminy na Piastowskiej 1

aktualności Gmina Dzierżoniów

W związku z zaproszeniem do złożenia wniosku w ramach konkursu nr 10/S/2.2/2009 "Informatyzacja administracji" do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013, Priorytet 2 "Społeczeństwo Informacyjne", Działanie 2.2 "Rozwój usług elektronicznych", Gmina Dzierżoniów złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego i budowa e-Gminy Dzierżoniów, poprzez informatyzację nowej siedziby Urzędu oraz wprowadzenie systemu usług elektronicznych na terenie Gminy Dzierżoniów".

Koszt przedsięwzięcia wynosi 268 695 zł, a planowana kwota dofinansowania to 228 390,75 zł. Projekt dotyczy dostosowania zaplecza organizacyjnego i technicznego w nowej siedzibie Urzędu Gminy oraz w sołectwach, dzięki któremu Gmina Dzierżoniów będzie mogła rozszerzyć swoja działalność o świadczenie usług elektronicznych. Dostosowanie zaplecza organizacyjnego zostanie wdrożone poprzez powołanie e-sekretariatu, do którego będą wpływać wszelkie podania i wnioski złożone droga elektroniczną. Wnioski i podania, składane przez Internet, będą przekazywane do dalszego obiegu urzędowego w formie elektronicznej. W celu upowszechnienia dostępu do e-Urzedu, głównie dla osób, które nie posiadają kwalifikowanego podpisu elektronicznego, zostaną otwarte biura z terminalami, przyspieszające procedurę wdrażania spraw. Biura będą mieścić się w 15 sołectwach, a ich obsługą zajmą się odpowiednio przeszkoleni przez pracowników Urzędu sołtysi. Zakupionych zostanie również 15 laptopów z e-podpisami dla radnych Gminy Dzierżoniów, co zwiększy wydajność ich pracy, poprzez umożliwienie archiwizowania sesji rady oraz kontakt elektroniczny z Urzędem.

powrót do poprzedniej strony