AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-05-20

"Tajemnice Wzgórz Kiełczyńskich"

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów już po raz szósty przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł", której ideą jest wskazanie dzieciom i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego.

W bieżącym roku szkolnym hasłem przewodnim kampanii jest "Przygoda tuż za progiem", a założeniem poszukiwanie sposobu na przygodę w znaczeniu ogólnym jako rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, pasji oraz poszukiwanie ścieżek własnego rozwoju.

21 maja 2009 roku o godzinie 10:00 odbędzie się impreza pod patronatem Wójta Gminy Dzierżoniów Marka Chmielewskiego wpisana do kalendarza imprez Gminy Dzierżoniów w 2009 roku pod nazwą "Tajemnice Wzgórz Kiełczyńskich".

W ramach tej imprezy uczniowie Gimnazjum Gminnego w Dzierżoniowie oraz gimnazjaliści z terenu działania Stowarzyszenia Gmin Ślężańskich: Sobótki, Mietkowa i Jordanowa, przemierzą "żółty" szlak (Kiełczyn – Szczytna i zejście do Książnicy) w celu zdobycia Góry Szczytnej. W wyznaczonych punktach kontrolnych rozwiązywać będą testy ze znajomości historii naszej ziemi, udzielania pierwszej pomocy i wiedzy przyrodniczo – ekologicznej, będą brali też udział w konkurencji sprawnościowej. Ponadto każda drużyna musi wykazać się inwencją twórczą, humorem i talentem muzycznym układając wiersz, piosenkę lub rymowanką na temat walorów i atrakcyjności ziemi dzierżoniowskiej. Równocześnie na pięknym placu zabaw w Książnicy uczniowie klas IV – VI gminnych placówek oświatowych będą brać udział w różnorodnych zawodach sportowych. Impreza zakończy się pieczeniem kiełbasek. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymają plakietki, symbolizujące udział w imprezie, które będą pamiątką wspólnej dobrej zabawy i aktywnego wypoczynku.

Celem tego przedsięwzięcia jest integracja dzieci i młodzieży oraz wzmacnianie ich motywacji do podejmowania prozdrowotnych i prospołecznych wyborów. Zdobywając naszą lokalną górę Szczytną przekazujemy młodym ludziom właściwe drogi wyboru i uświadamiamy im, że warto pokonywać trudności oraz wspinać się na wyżyny.

Impreza „Tajemnice Wzgórz Kiełczyńskich” będzie podsumowaniem całorocznych działań profilaktycznych prowadzonych systematycznie w gminnych placówkach oświatowych.

powrót do poprzedniej strony