AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-05-19

Pomoc dla przedsiębiorców

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów jest udziałowcem w Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o. Celem działania spółki jest udzielanie poręczeń dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, jako źródło dodatkowego zabezpieczenia zaciąganych kredytów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Działania Funduszu umożliwiają realizację takich przedsięwzięć gospodarczych, które z powodu wymogów dotyczących zabezpieczenia spłaty kredytu nie mogłyby być realizowane bez udziału funduszu poręczeń kredytowych. Ma to również na celu utrzymanie istniejących oraz tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy poprzez umożliwienie dostępu do kapitału.

Na koniec 2008 r. Gmina Dzierżoniów posiadała 50 udziałów na 100.000 zł. Mając na względzie wspieranie lokalnej przedsiębiorczości w ramach pomocy dla przedsiębiorców gmina podjęła decyzję o nabyciu w 2009 r. dodatkowych 10 udziałów na kwotę 20.000,00 zł.

Podwyższenie kapitału zakładowego FPKPD Sp. z.o.o. pozwoli spółce na podniesienie maksymalnej kwoty jednostkowego poręczenia dla osób rozpoczynających oraz prowadzących działalność gospodarczą.

Udział finansowy Gminy Dzierżoniów w Funduszu przyczynił się do powstania na terenie naszej gminy 2 nowych firm z 10 miejscami pracy, a z tej formy pomocy nasi przedsiębiorcy skorzystali 8 razy na ogólną kwotę poręczeń 203.400,00 zł.

Natomiast na terenie powiatu dzierżoniowskiego od początku działalności Funduszu, dzięki udzielonym poręczeniom powstało 25 nowych firm, utworzono 94 dodatkowych i utrzymano 43 dotychczasowych miejsc pracy. Zainteresowani mogą uzyskać dodatkowych informacji w siedzibie spółki: Dzierżoniów, ul. Batalionów Chłopskich 19, tel. 074/645-04-31.

powrót do poprzedniej strony