Strona główna

Gmina przygotowuje się do wdrożenia ISO

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-05-07

Gmina przygotowuje się do wdrożenia ISO

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów, jako partner lidera - Urzędu Miasta Dzierżoniów, uczestniczy w projekcie "Program doskonalenia jakości usług publicznych w urzędach Dolnego Śląska i Małopolski z wykorzystaniem doświadczeń Urzędu Miasta w Dzierżoniowie".

Dofinansowanie pochodzi z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Koszt projektu dla 27 samorządów wynosi około 6.300.000 zł. Na gminę Dzierżoniów przypadnie około 100.000 zł dofinansowania przy wkładzie własnym na poziomie 3.000 zł. W projekcie zakładającym wdrożenie norm ISO 9000 weźmie udział 50 pracowników urzędu. Efektem wprowadzenia systemu ISO będzie wymierna poprawa satysfakcji klientów z pracy Urzędu Gminy Dzierżoniów.

W dniu 5 maja w siedzibie urzędu przedstawiciele firmy Umbrella Consulting, przedstawili harmonogram działań, który przewiduje badanie satysfakcji klientów, samoocenę pracowników, określenie słabych i mocnych stron działania urzędu, wdrożenie działań mających na celu poprawę jakości pracy i wzrost zadowolenia mieszkańców gminy z funkcjonowania urzędu. Za wzorcowy model uznany został Urząd Miasta Dzierżoniów, lider projektu, dzielący się z innymi gminami swoimi osiągnięciami w dziedzinie zarządzania. 21 maja odbędzie się uroczysta inauguracja projektu w Dzierżoniowie a następne spotkanie robocze z pracownikami gminy Dzierżoniów będzie miało miejsce się 2 czerwca 2009.

powrót do poprzedniej strony