Strona główna

Roboty publiczne w Gminie Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-03-20

Roboty publiczne w Gminie Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Urząd Gminy Dzierżoniów ponownie organizuje roboty publiczne na jej terenie. Przewidywany okres zatrudnienia: od 16.04.2007r. do 28.09.2007r.

Zgodnie z ustawą promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy o zatrudnienie w ramach robót publicznych mogą ubiegać się następujące grupy bezrobotnych:

  1. Bezrobotni długotrwale.
  2. Bezrobotni powyżej 50 roku życia.
  3. Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej 1 dziecko do 7 roku życia.
Preferowane będą osoby zamieszkałe na terenie Gminy Dzierżoniów. Podania o przyjęcie do pracy wraz z uzasadnieniem należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Dzierżoniowie, ul. Szkolna 14 do 6 kwietnia 2007r. Uzasadnienie powinno zawierać informacje o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz sytuacji rodzinnej i materialnej. Na podaniu należy podać numer telefonu kontaktowego.

powrót do poprzedniej strony