Strona główna

Certyfikaty dla uczniów Gimnazjum Gminnego!

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-05-04

Certyfikaty dla uczniów Gimnazjum Gminnego!

aktualności Gmina Dzierżoniów

30 kwietnia 2009r. na uroczystym apelu w Gimnazjum Gminnym im. ks. Jana Melca w Dzierżoniowie zostały rozdane uczniom certyfikaty, którzy brali udział w powiatowym programie edukacyjno-profilaktycznym w zakresie promowania ratownictwa medycznego wśród młodzieży pod hasłem "Mam swoje lata i wiem co robię".

Organizatorami programu są:

 • Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie
 • Komenda Powiatowa Policji
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie
 • NZOZ Szpital Powiatowy Sp. z.o.o - Dział Pomocy Doraźnej
 • Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Dzierżoniowie
 • Boxmet Medical Sp. z.o.o

Program składa się z trzech etapów:

 • I etap - szkolenie wszystkich uczniów szkoły ( prezentacja multimedialna i dyskusja)
 • II etap - kurs udzialnia pierwszej pomocy w formie praktycznej i  teoretycznej dla wybranej szesnastoosobowej grupy
 • III etap - Powiatowy Turniej i podsumowanie programu – 22 maja 2009r.

Certyfikaty uczestnikom kursu wręczyli: Pan Marek Chmielewski - Wójt Gminy Dzierżoniów, Pani Grażyna Wójcik – Kierownik Biura Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa I Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Starszy Kapitan Marek Hajduk - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie, Komisarz Przemysław Marut - zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dzierżoniowie, młodszy aspirant Dariusz Szmigielski - Naczelnik Sekcji Prewencjii Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, Pani Jaonna Bańkowska – członek zarządu Boxmed Medical Sp. z o.o.

Certyfikaty otrzymali:
 1. Anna Winiarz
 2. Paulina Ślusarczyk
 3. Aleksandra Skorupa
 4. Monika Turkiewicz
 5. Anna Szpiech
 6. Aneta Garbacz
 7. Marta Berezowska
 8. Sandra Zagała
 9. Karolina Cozmincuc
 10. Krzysztof Skorupa
 11. Łukasz Mazur
 12. Dawid Nowak
 13. Michał Szlachta
 14. Sławomir Skwarek
 15. Joanna Kościelna
 16. Emilia Juraszek

powrót do poprzedniej strony