Strona główna

Wyrównywanie szans edukacyjnych na terenach wiejskich

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-04-28

Wyrównywanie szans edukacyjnych na terenach wiejskich

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania projekt pod nazwą "Wyrównywanie szans edukacyjnych na terenach wiejskich poprzez budowę pięciu przedszkoli integracyjnych w gminach wiejskich: Św. Katarzyna, Ruja, Kunice oraz Dzierżoniów".

Projekt jest współfinansowany z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, priorytet 7, Działanie 7.2.

Rozwój Infrastruktury placówek edukacyjnych. Dotyczy on wybudowania pięciu przedszkoli integracyjnych, w tym dwóch na terenie gminy Dzierżoniów: w Uciechowie i w Ostroszowicach, co pozwoli na wyrównywanie szans edukacyjnych na terenach wiejskich gminy Dzierżoniów. Projekt zakończy się do końca II kwartału 2010 r. Koszt budowy jednego przedszkola wraz z wyposażeniem wyniesie po stronie gminy Dzierżoniów 181.470 zł. Ogółem projekt ma wartość ponad 3 milionów złotych z czego po zakończeniu inwestycji dofinansowane zostanie ponad 2 miliony 100 tysięcy złotych. Liderem Projektu jest Fundacja Promyk Słońca z Warszawy oddział Wrocław.

Projekt był pierwszy w rankingu pośród 12 wybranych do dofinansowania z najwyższa liczbą punktów przyznawanych przez Zarząd Województwa. Pozyskana kwota to 846.860 zł brutto na dwa przedszkola.

powrót do poprzedniej strony