AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-03-20

Wymagania weterynaryjne

aktualności Gmina Dzierżoniów

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz.U. z 2007r. Nr 5, poz. 38) weszło w życie 26 stycznia 2007 roku.

Na jego mocy, w ramach sprzedaży bezpośredniej dopuszcza się:

  • ubój drobiu i zajęczaków w gospodarstwie rolnym producenta i sprzedaż tuszek konsumentowi końcowemu,
  • sprzedaż zwierząt łownych, produktów rybołówstwa, żywych ślimaków, mleka surowego i surowej śmietany, jaj konsumpcyjnych, produktów pszczelarskich nieprzetworzonych konsumentowi końcowemu.
Produkty pozyskane w ramach tej działalności mogą być sprzedawane:
  • konsumentowi końcowemu w miejscach prowadzenia sprzedaży bezpośredniej (w tym na terenie gospodarstw rolnych) lub
  • konsumentowi końcowemu na targowiskach lub
  • do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego.
Osoby zamierzające prowadzić działalność w takim zakresie zobowiązane są spełnić wymagania określone w ww. rozporządzeniu, a także zawiadomić powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce produkcji i sprzedaży produktów. W tym celu należy złożyć wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią. Bliższe informacje można uzyskać w:
  • Powiatowym Inspektoracie Weterynarii - tel. 074 /831 28 09, 074 / 832 46 57,
  • Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów - tel. 074 / 831-66-65.

powrót do poprzedniej strony