AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-04-23

Rusza nowy projekt - Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał kolejne środki

aktualności Gmina Dzierżoniów

Projekt „Krok w przyszłość z Gminą Dzierżoniów” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest skierowany do 8 osób długotrwale bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Projekt trwa od 01.04.2009 roku do 31.12.2009 r. a jego wartość wynosi 79.200 zł. z czego 8.316 zł ponosi gmina. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa oraz integracja osób bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej, korzystający z pomocy społecznej z terenu gminy Dzierżoniów.

W ramach projektu beneficjenci otrzymają wsparcie w postaci bezpłatnych szkoleń z zakresu skutecznej autoprezentacja i komunikacja, techniki aktywnego poszukiwania pracy i podstaw obsługi komputera. Przewidziano także szkolenia zawodowe, materiały szkoleniowe, program wsparcia doradcy zawodowego celem określenia preferencji zawodowych, program wsparcia psychologa celem określenia kompetencji i umiejętności społecznych oraz pomoc finansową.

powrót do poprzedniej strony