AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-04-22

"Z ortografią za pan brat"

aktualności Gmina Dzierżoniów

Pod tym hasłem odbyła się 21 kwietnia 2009 r. w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Ostroszowicach VIII edycja Międzygminnego Konkursu Ortograficznego klas III.

Wzięło w niej udział 22 uczniów z 14 szkół podstawowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego. Uczestnicy konkursu wyłonieni w eliminacjach gminnych i miejskich przyjechali do Ostroszowic wraz ze swoimi opiekunami by ubiegać się o laur Mistrza Ortografii.

Dzieci pisały dyktando, wyjaśniały zasady pisowni, uzupełniały wyrazy brakującymi literami zgodnie z obowiązującymi zasadami pisowni.

Ponieważ rok 2009 r. został ogłoszony "Międzynarodowym Rokiem Astronomii" motywem przewodnim wszystkich zadań konkursowych była astronomia.

Jury konkursu, w skład którego wchodzili opiekunowie dzieci, wyłoniło czterech laureatów.

  • tegorocznym Mistrzem Ortografii został Kamil Kuriata ze SP nr 6 w Dzierżoniowie (opiekun - pani Krystyna Zachwoszcz),
  • drugie miejsce zajęła Weronika Juraszek ze Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach (opiekun - pani Halina Szczerba),
  • Trzecie miejsce przypadło Dawidowi Bilińskiemu ze SP w Niemczy ( opiekun - pani Grażyna Wójcicka),
  • Wyróżniono także Łukasza Łękawskiego ze SP nr 5 w Dzierżoniowie (opiekun – pani Marzanna Nowicka).

Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci cenne nagrody książkowe ufundowane przez Wójta Gminy Dzierżoniów, Pana Marka Chmielewskiego, które wręczyła Kierownik Referatu Oświaty Pani Krystyna Skowrońska.

Opiekunom dzieci za trud włożony w ich przygotowanie do konkursu wręczono podziękowania w formie dyplomów.

Nad atmosferą konkursu czuwała dyrektor ZS-P w Ostroszowicach pani Urszula Zając. Konkurs przygotowała i przeprowadziła pani Elżbieta Juziuk – Janicka. Dla uczestników konkursu Rada Rodziców ZS-P w Ostroszowicach przygotowała poczęstunek.

powrót do poprzedniej strony