Strona główna

Plany Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-03-16

Plany Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

aktualności Gmina Dzierżoniów

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje ponowny nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.1 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006”.

O dokładnym terminie rozpoczęcia składania wniosków Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformują na stronach internetowych (www.minrol.gov.pl; www.arimr.gov.pl). Nabór wniosków rozpocznie się nie wcześniej niż na początku kwietnia 2007 r. Informacja ukaże się również w jednym z ogólnopolskich dzienników, na co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru. Informacje w tej sprawie dostępne będą także w Biurach Powiatowych i Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz za pośrednictwem służb doradztwa rolniczego. Wnioski składane przed terminem, określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane. Szczegółowe warunki udzielania pomocy określa Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006", obowiązujące na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006” (Dz. U. zv 2006 r. Nr 229 poz. 1673). Wzory wniosków udostępnione obecnie na stronach internetowych MRiRW i ARiMR mogą zostać zmienione na potrzeby planowanego naboru. Komunikat w sprawie zmian zostanie opublikowany w Monitorze Polskim w terminie poprzedzającym ogłoszenie.

powrót do poprzedniej strony