AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2023-10-03

LXV Sesja Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Informacje o realizacji budżetu gminy Dzierżoniów za I półrocze tego roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej były głównym tematem wrześniowej sesji Rady Gminy Dzierżoniów. Posiedzenie odbyło się 28 września.

Sprawozdanie na temat realizacji budżetu w pierwszej połowie 2023 r. oraz o przebiegu realizowanych przedsięwzięć przedstawił radnym wójt Marek Chmielewski. Po odczytaniu pozytywnej opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na temat wykonania budżetu, informacja została przez Radę przyjęta.

Następnie Prezes Zarządu Spółki "Energia Komunalna" Sp.z o.o. Tomasz Smolarz przedstawił dotychczasowe działania, które spółka realizowała na terenie gminy Dzierżoniów oraz plany na najbliższy czas.

Radni przegłosowali również kilka uchwał, m.in. w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych pomnika przyrody pod nazwą "Jadwiga" oraz wskazania wstępnych lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych.

LXV Sesja Rady Gminy DzierżoniówLXV Sesja Rady Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony