AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-02-25

W Ostroszowickiej szkole - Początki izby tradycji

aktualności Gmina Dzierżoniów

W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ostroszowicach z inicjatywy dyrektor Urszuli Zając powstaje Izba Tradycji Lokalnej.

W gromadzenie zbiorów – eksponatów nauczyciel historii zaangażował uczniów oraz ich rodziców, znajomych. Wspólne działania przynoszą pierwsze rezultaty. Wymierne w postaci eksponatów. Są nimi tradycyjnie wykonane przedmioty etnograficzne, wytwory przemysłowe czy np. pozyskane we współpracy z Izbą Regionalną Gimnazjum Gminnego w Dzierżoniowie zdjęcia przedstawiające wieś i wnętrze szkoły ok. 1932r.

Rezultaty niewymierne a bardzo pożądane to budzenie emocjonalnej więzi młodych ludzi z miejscem zamieszkania i małą ojczyzną, włączenie dzieci i młodzieży w proces kultywowania i pielęgnowania wielokulturowego dziedzictwa nie tylko Ostroszowic bo i Owiesna, Jodłownika czy Józefówka i Myśliszowa. Część zgromadzonych przedmiotów można już oglądać w holu ostroszowickiej szkoły. Docelowo stałej ekspozycji służyć będzie gabinet historyczny tejże placówki. Tym samym szkoła w Ostroszowicach ma nadzieje wpisania się w piękne karty wielkich dokonań na polu kultury wsi zainicjowanych przez takich ludzi jak Paweł Bas.

Działanie mające na celu powstanie Izby Tradycji Lokalnej w ostroszowickiej szkole wpisuje się w realizacje słów Jana Pawła II: "Wyzwólcie w sobie chęć zachowania tożsamości, ochrony regionalnych wartości. Sami zadbajcie o wasze dziedzictwo kulturalne. Pielęgnujcie swą odrębność lokalną. Jest to najbliższy świat, w którym żyjemy na co dzień."


J.Głód

powrót do poprzedniej strony