AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-02-18

Nowa jakość w Gimnazjum Gminnym

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gimnazjum Gminne im. Ks. Jana Melca w Dzierżoniowie przy ul. Ząbkowickiej 70 w ciągu kilku ostatnich lat zmieniło się nie do poznania.

Gruntowne remonty sal lekcyjnych, korytarzy, pracowni komputerowych, stworzenie nowej biblioteki z czytelnią internetową, a przede wszystkim wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli powodują, że placówka ta spełnia wszelkie standardy nowoczesnej szkoły. Dyrektor szkoły p. Jolanta Stawarz zapewnia, że szkoła jest wolna od przemocy, bezpieczna i przyjazna, a głównym zadaniem nauczycieli jest dbanie o indywidualny i wszechstronny rozwój uczniów, kształtowanie ich osobowości i rozwijanie zainteresowań, aby dzięki temu mogli jak najlepiej przygotować się do funkcjonowania we współczesnym świecie.

Z myślą o uczniach uzdolnionych prowadzone są pozalekcyjne formy oddziaływania na wychowanków, m.in. koła zainteresowań (dziennikarskie, teatralne, recytatorskie, matematyczne, chemiczne, fizyczne, fotograficzne, sportowe, step, sks), obozy językowe, wycieczki, zielone szkoły, dzięki którym młodzież rozwija swoje zainteresowania i pasje, a także ma możliwość aktywnego i wartościowego spędzania wolnego czasu.

Nauczyciele wykorzystują atrakcyjne metody i formy pracy na zajęciach, są kreatywni i prezentują wysoką jakość kształcenia, również dzięki ciągłemu podnoszeniu kwalifikacji. Mając na celu wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły, od roku szkolnego 2008/2009 wprowadzono w życie autorski program nauczania (innowację pedagogiczną) dla jednej z klas pierwszych o profilu regionalnym z podstawami agroturystyki, który zakłada zapoznanie młodzieży z walorami turystycznymi, środowiskowymi, rekreacyjnymi, rozwojem agroturystyki w naszym powiecie, w powiatach sąsiadujących oraz w miastach przygranicznych polsko-niemieckiego i polsko-czeskiego pogranicza.

Można zauważyć również wiele pozytywnych działań w sferze wychowawczej. W każdym roku organizowane są kampanie profilaktyczne, służące przeciwdziałaniu agresji, przemocy i uzależnieniom.

Rodzice uczniów również bardzo pozytywnie wypowiadają się o placówce. Doceniają kompetencje pani dyrektor oraz nauczycieli, a jako ważny atut podnoszą fakt, że ze względu na małą liczbę wszystkich uczniów, żaden z nich nie jest anonimowy, a wszelkie problemy rozwiązywane są na bieżąco. Nie bez znaczenia jest także pomoc socjalna dla osób o trudnej sytuacji materialnej (podręczniki dla uczniów, stypendia, posiłki) oraz bezpłatny dowóz do szkoły uczniów z terenu gminy.

Wysokie wymagania, jakie stawia sobie i swoim nauczycielom dyrektor szkoły to zapewnienie, że Gimnazjum Gminne im. Ks. Jana Melca jest placówką oświatową na wysokim poziomie.

oprac. I.K.

powrót do poprzedniej strony