Strona główna

Konferencja inaugurująca program regionalnej odnowy wsi

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-02-13

Konferencja inaugurująca program regionalnej odnowy wsi

aktualności Gmina Dzierżoniów

W środę 11 lutego w Trzebieszowicach odbyła się konferencja inaugurująca program regionalnej odnowy wsi w Województwie Dolnośląskim.

Wzięli w niej udział wójt Marek Chmielewski, zastępca wójta Jolanta Zarzeka jako moderator programu oraz przedstawiciele pięciu stowarzyszeń z gminy Dzierżoniów. Odnowa wsi jest programem mającym na celu aktywizację społeczności lokalnych. W tym celu w zeszłym roku przeprowadzono szkolenia „Animator odnowy wsi”, skierowane do moderatorów, którzy będą prowadzić warsztaty, aby opracować sołeckie strategie rozwoju wsi. Program ma wspierać inicjatywy oddolne na wsiach na zasadzie partnerstwa z gminą i przyczynić się do realnej poprawy jakości życia na wsi. Rozpisane zostaną także konkursy na „Piękną Wieś Dolnośląską” oraz konkursy grantowe na realizację projektów inwestycyjnych i tzw. projektów „miękkich”, wpływających nie tylko na poprawę infrastruktury, ale przede wszystkim pobudzających aktywność mieszkańców wsi.

powrót do poprzedniej strony