AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-02-04

Dotacje i refundacje na start

aktualności Gmina Dzierżoniów

Już obowiązują nowe zasady przyznawania dotacji osobom bezrobotnym na podjecie własnej działalności gospodarczej oraz refundacji firmom części kosztów związanych z utworzeniem stanowisk pracy.

Od 1 lutego kwota dotacji i refundacji o jaką mogą ubiegać się zainteresowani może wynieść do 6 krotności przeciętnego wynagrodzenia a więc do 17 800 zł. Nowe zasady dostępne są na stronie www.pupdzierzoniow.pl .

Zasady powstały z myślą o klientach urzędu. To kompendium informacji niezbędnej do prawidłowego wypełnienia i skompletowania wniosku. Zasady w sposób uporządkowany i czytelny informują o procedurach związanych z rozpatrywaniem wniosku.

Zainteresowani mogą dowiedzieć się o kryteriach udzielania pomocy. W przypadku bezrobotnych kryteriami oceny wniosku są m.in.:
  • posiadanie przygotowania merytorycznego - kwalifikacje a planowany rodzaj działalności,
  • zapotrzebowanie na dany rodzaj działalności na obszarze działania firmy,
  • rachunek ekonomiczny planowanego przedsięwzięcia,
  • ewentualne przedwstępne umowy handlowe itp.,
  • wielkość wkładu własnego.

Zasady również informują na co mogą być środki przeznaczone i do jakiej wysokości. Określono udział procentowy poszczególnych segmentów zakupów i tak np. - na zakup maszyn, urządzeń, narzędzi do wysokości 100 % wnioskowanych środków, w tym na zakup sprzętu komputerowego do 20% kwoty o jaka ubiega się bezrobotny. Z dotacji można również sfinansować zakup towaru do 30%, materiałów i surowców do 30%, reklamę 10%, zakup pojazdów w tym zakup pojazdów samochodowych, maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy robotach np. budowlanych do 20%. Te wszystkie i inne niezbędne informacje stanowią cześć wniosku który należy wypełnić i złożyć w urzędzie.

Pomocą służą pracownicy Urzędu Pracy merytorycznie odpowiedzialni za poszczególne programy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dzierżoniowie Rynek 27 pok. nr 5 tel. 074-832-52-43,49.

powrót do poprzedniej strony