Strona główna

Inwestycje w ramach „Odnowy i Rozwoju Wsi” oraz turystyki.

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-02-03

Inwestycje w ramach „Odnowy i Rozwoju Wsi” oraz turystyki.

aktualności Gmina Dzierżoniów

2 lutego 2009r. Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs dla jednostek samorządu o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Gmina Dzierżoniów może złożyć jeden projekt. Będzie on dotyczył „Budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy klubokawiarni w Roztoczniku” w latach 2009 -2010.

Do tej pory, przy ogromnym zaangażowaniu mieszkańców wykonano: plac zabaw dla dzieci, boisko do koszykówki, roboty ziemne na boisku do piłki nożnej. W ramach konkursu gmina będzie starać się o dofinansowanie budowy budynku zaplecza - rozbudowy istniejącego budynku, postawienia ogrodzenia wraz z piłkochwytami, trybun, chodnika i wjazdów.

Koszt inwestycji wynosi ponad 660.000 zł z czego gmina liczy na 75 % czyli prawie 500.000 refundacji (maksymalna suma możliwego dofinansowania).

Drugim projektem do działania: Odnowa i rozwój wsi", który może być zgłoszony do konkursu przez Bibliotekę Publiczną Gminy Dzierżoniów jest "Budowa sali integracji społecznej we Włókach wraz z zagospodarowaniem terenu." w latach 2009 - 2010.

Planowana inwestycja dotyczyć będzie rozbiórki obecnego budynku i budowy nowego. Koszt inwestycji wynosi ponad 990.000 zł a biblioteka będzie wnioskować o 500.000 refundacji, możliwej do zdobycia dla jednej miejscowości.

Natomiast w marcu Urząd Marszałkowski ogłosi konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego , Działanie 6.2 Turystyka aktywna. Gmina będzie starała się o dofinansowanie dwóch projektów.

Pierwszy dotyczy "Budowy parku wiejskiego z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w miejscowości Książnica" Wykonano już tam: plac zabaw dla dzieci, boisko do koszykówki, roboty ziemne na boisku do piłki nożnej, część ogrodzenia wraz z piłkochwytem od strony drogi powiatowej.

W latach 2010 - 2011 planuje się wykonanie : wjazdu na teren parku i parking, scenę z zadaszeniem, wiatę drewnianą z grillem murowanym, elementy zagospodarowania terenu i chodniki z kruszyw kamiennych. Koszt parku to ponad 600.000 z czego 180.000 może ponieść gmina, zakładając dofinansowanie w wysokości 70 %.

Drugi projekt, o którego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego, będzie starała się gmina to "Budowa kompleksu turystyczno-rekreacyjnego z przebudową "Domku Myśliwskiego" w Jodłowniku" w latach 2009 -2011.

Przebudowa "Domku Myśliwskiego" dotyczyć będzie między innymi wymiany pokrycia dachowego, docieplenia, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, remontów sanitariatów, instalacji co itp. Zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie zjazdu z drogi gminnej, wykonanie miejsc postojowych i alejek oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów.

Na kompleks turystyczno - rekreacyjny złoży się boisko rekreacyjne, uzupełnione o wiatę drewnianą z grille i oczko wodne. Koszt całej inwestycji to prawie 650.000. Gmina będzie się starać o dofinansowanie 70% kosztów.

powrót do poprzedniej strony