Strona główna

Przedszkola integracyjne w Uciechowie i Ostroszowicach

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2009-02-03

Przedszkola integracyjne w Uciechowie i Ostroszowicach

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania projekt pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych na terenach wiejskich poprzez budowę pięciu przedszkoli integracyjnych w gminach wiejskich: Św. Katarzyna, Ruja, Kunice oraz Dzierżoniów” współfinansowany z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, priorytet 7, Działanie 7.2 Rozwój Infrastruktury placówek edukacyjnych

Dotyczy on wybudowania pięciu przedszkoli integracyjnych, w tym dwóch na terenie gminy Dzierżoniów: w Uciechowie i w Ostroszowicach, co pozwoli na wyrównywanie szans edukacyjnych na terenach wiejskich gminy Dzierżoniów. Termin rozpoczęcia Projektu przewidziano na I kwartał 2009 r. Projekt zakończy się do końca II kwartału 2010 r. Koszt budowy jednego przedszkola wraz z wyposażeniem wyniesie po stronie gminy Dzierżoniów 181.470 zł. Ogółem projekt ma wartość ponad 3 milionów złotych z czego po podpisaniu umowy i zakończeniu inwestycji dofinansowane zostanie ponad 2 miliony 100 tysięcy złotych. Liderem Projektu jest Fundacja Promyk Słońca z Warszawy oddział Wrocław. Projekt był pierwszy w rankingu pośród 12 wybranych do dofinansowania z najwyższa liczbą punktów przyznawanych przez Zarząd Województwa. Teraz kolejnym etapem jest podpisanie umowy na dofinansowanie.

powrót do poprzedniej strony